IMR-HAMBURG d.o.o. je 15.09.2017g. potpisao ugovor za izvođenje radova strojarske montaže nosive konstrukcije, cjevovoda te ugradnje opreme. Radovi će se izvodit u EnBW Termo Toplani na lokaciji Stuttgart-Gaisburg. Početak radova planiran je u studenome 2017g. a…
Dana 11.09.2017. g. IMR HAMBURG d.o.o. je potpisao ugovor za izvođenje strojarsko-bravarskih radova u sklopu remonta termoelektrane Niederaußem RWE Power AG. Remontni radovi će se izvoditi na sustavu „LUVO“ predviđenom za rekuperaciju topline i filtriranje dimnih…
Tvrtka IMR HAMBURG d.o.o. je dana 02.08.2017. potpisala ugovor za dobavu materijala i izvođenje strojarsko-montažnih radova za tvrtku Engie Fabricon čije je postrojenje smješteno u Antwerpu, Belgija. Postrojenje je predviđeno za proizvodnju akrilata smole, osnovne sirovine…
Kronospan Gmbh je dao povjerenje IMR-HAMBURG d.o.o. za izvođenje strojarsko montažnih radova na lokaciji Steinheim, Njemačka. Kronospan je multinacionalna kompanija koja se bavi proizvodnjom ploča od iverice, laminata i sličnih proizvoda na bazi drva. Sa više…
Dana 14.06.2017. potpisan je ugovor za projekt izmještanja cjevovoda prirodnog plina i kemijske pripreme vode u rafineriji nafte Rijeka. Početak izvođenja građevinskih, strojarskih i elektrotehničkih radova planiran je u 7. mjesecu 2017. godine, a završetak istih…