Potpisan ugovor za izvođenje strojarsko-bravarskih radova u sklopu remonta u Termoelektrani Niederaußem RWE Power AG, Bergheim, Njemačka

  • Posted on:  Utorak, 12 Rujan 2017 08:12

Dana 11.09.2017. g. IMR HAMBURG d.o.o. je potpisao ugovor za izvođenje strojarsko-bravarskih radova u sklopu remonta termoelektrane Niederaußem RWE Power AG.

Remontni radovi će se izvoditi na sustavu „LUVO“ predviđenom za rekuperaciju topline i filtriranje dimnih plinova. Završetak radova je predviđen u Prosincu 2017 godine.