Završetak radova na sustavu za prikupljanje i obradu hlapivih organskih spojeva u rafineriji nafte Rijeka, Luka Bakar

  • Posted on:  Utorak, 04 Srpanj 2017 12:39

Modernizacijom luke Bakar IMR HAMBURG d.o.o. je u završnoj fazi izvođenja građevinskih, elektrotehničkih i strojarskih radova na sustavu za prikupljanje i obradu hlapivih organskih spojeva u rafineriji nafte Rijeka, gdje je naručitelj INA – industrija nafte d.d.