Referentna lista industrijskih postrojenja

Investitor Klijent Projekt Opis Godina
Eskom Mitsubishi Hitachi Power Systems Kusile and Medupi 2x6x800MW power plant
 • Nadgledanje i kontrola montiranih cjevovoda i opreme
 • Praćenje projekta
 • Montaža internog visokotlačnog cjevovoda od kotlova
 • Atestno tehnička dokumentacija prema EN standardima
 • Tlačna proba
 • Nadgledanje puštanja u pogon
2013 - danas
INA d.d. INA d.d. Rekonstrukcija cjevovoda za gašenje i hlađenje spremnika sa gorivom
(RN Rijeka)
 • Upravljanje projektom
 • Adaptacija projektne dokumentacije
 • Nabava materijala i opreme
 • Predmontaža cjevovoda
 • Montaža cjevovoda i opreme
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
2015 - danas
INA d.d. INA d.d. Sustav za prikupljanje i obradu hlapivih organskih spojeva (RN Rijeka)
 • Upravljanje projektom
 • Adaptacija projektne dokumentacije
 • Nabava materijala i opreme
 • Predmontaža cjevovoda
 • Montaža cjevovoda i opreme
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
2015 - danas
INA d.d. INA d.d. Rekonstrukcija tankerske luke Bakar
(RN Rijeka)
 • Upravljanje projektom
 • Adaptacija projektne dokumentacije
 • Nabava materijala i opreme
 • Predmontaža cjevovoda
 • Montaža cjevovoda i opreme
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
2016 - danas
ZAGREBAČKI HOLDING (Vodoopskrba i Odvodnja d.o.o.) Zagreb Montaža d.o.o. Vodovodni cjevovod za grad Zagreb
 • Predmontaža cijevi u vlastitoj radioni
 • Praćenje projekta
 • Atestno tehnička dokumentacija
2016 - 2017
HOST Zagreb Montaža d.o.o. BE-TO Osijek; BE-TO Sisak
 • Predmontaža cijevi u vlastitoj radioni
 • Praćenje projekta
 • Atestno tehnička dokumentacija
2016
Kronospan Cro d.o.o. Kronospan Cro d.o.o. Postavljanje linije za proizvodnju ploča od iverice
(kapacitet linije: dnevno 800 tona)
 • Montaža masivne čelične nosive konstrukcije
 • Montaža cjevovoda i nosača
 • Montaža masivnih cjevovoda
 • Montaža masivne opreme
 • Montaža masivnih spremnika
 • Montaža električnih kablova i opreme
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Suradnja sa supervizorima
 • Praćenje projekta
2016 - 2017
Kronospan Cro d.o.o. Kronospan Cro d.o.o. Rekonstrukcija plinovoda DN150/50
(Novoseljani – Bjelovar)
 • Upravljanje projektom
 • Nabava materijala
 • Građevinski radovi
 • Predmontaža cjevovoda
 • Montaža cjevovoda
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
2016
Kronospan Cro d.o.o. Kronospan Cro d.o.o. Izrada hidrantske mreže i protupožarnog sustava
 • Upravljanje projektom
 • Nabava materijala i opreme
 • Građevinski radovi
 • Montaža PEHD cjevovoda i hidranata
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atesno tehička dokumentacija
 • Tlačna proba
2016
Kronospan SRB d.o.o. Kronospan SRB d.o.o. Demontaža dijela linije za proizvodnju iverice
 • Demontaža opreme te manipulacija istom
 • Praćenje projekta
2016
INA d.d. ABB Ltd. Cjevovod pitke vode
(RN Rijeka)
 • Upravljanje projektom
 • Nabava materijala
 • Montaža cjevovoda
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Tlačna proba
2016
INA d.d. STSI d.o.o. Montaža sistema rekuperacije kondenzata (RN Rijeka)
 • Upravljanje projektom
 • Adaptacija projektne dokumentacije
 • Montaža cjevovoda i opreme
 • Nadgledanje i puštanje u pogon
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
2015 - 2016
Kronbacher Brauerei, Kreutzal Ziemann International Gmbh Pivska industrija
 • Montaža tankova za pivo
 • Montaža cjevovoda
 • Montaža čelične konstrukcije
2014 - 2015
Chempark Leverkusen Kiel Montagenbau GmbH Petrokemijska tvornica
 • Montaža cjevovoda i nosača
 • Montaža opreme
 • Inženjerske usluge
2014 - 2015
Heide Rafinery Knaack & Jahn Rohr  und Anlagenbau GmbH Heide Rafinerija
 • Montaža cjevovoda i nosača
 • Montaža opreme
 • Inženjerske usluge
2014 - 2015
Heide Rafinery Shell and Heide refinery Heide Rafinerija
 • Konstruiranje cjevovoda i nosača
 • Montaža cjevovoda
 • Čišćenje filtera sirove nafte (Visbreaker)
 • Puštanje u pogon
2012 - 2014
INA d.d. ZM-Montag d.o.o. Vakuum destilacija
 • Montaža cjevovoda i nosača
 • Inženjerske usluge
2013 - 2014
INA-MOL STSI d.o.o. Rijeka INA – MOL rafinerija
 • Konstruiranje cjevovoda
 • Montaža cjevovoda i nosača
 • Montaža spremnika i opreme
 • Tlačna proba
 • Puštanje u pogon
2015 - 2016
Electrabel Hitachi Power Europe Elektrana 800 MW Wilhelmshaven
 • Razrada niskotlačnih i srednjetlačnih cjevovoda
 • Predmontaža niskotlačnih, srednjetlačnih i visokotlačnih cjevovoda
 • Montaža sistema cjevovoda turbine
 • Montaža sistema za utovar pepela
 • Atestno tehnička dokumentacija
 • Tlačna proba
 • Potpora prilikom puštanja u pogon
2012 - 2013